“Leverandører har brug for feedback for at tilsikre en udvikling af nye produkter og services der bunder i brugernes hverdag og ønsker til fremtiden. At også bygherrer samt projekterende i en neutral Sikkerhedspark får adgang til at se det samlede udbud af løsninger fra mange forskellige aktører, åbner samtidig op for at innovative løsninger hurtigere opnår markedskendskab. Sikkerhedsparken har potentialet for at drive nye produkter og procesoptimering indenfor branchen.”

 

Carsten Vissing, Hilti Danmark. Key Account Manager. Initiativtager og medlem af styregruppen

“Vi har i mange år arbejdet intensivt med arbejdsmiljø, men kan fortsat gøre meget mere med hensyn til vores oplæringspligt og sørge for vores medarbejdere. Deslige vil integrering af udenlandsk arbejdskraft og/eller medarbejdere der ansættes uden foregående byggebranche-erfaring kunne få stor nytte af Sikkerhedsparken. Endelig, så håber vi som stor entreprenør, at kunne hjælpe de små og mellemstore entreprenører med de erfaringer vi har gjort os – også med de økonomiske fordele i at indtænke arbejdsmiljø tidligt i alle processer.”

 

Kåre Christensen, NCC Danmark. Senior Arbejdsmiljøchef. Initiativtager og medlem af styregruppen

“For alle uddannelsesinstitutioner er det et ønske-scenarie at kunne sikre træning i så virkelighedstro omgivelser som muligt og derigennem forberede de studerende bedst muligt til erhvervslivet. Sikkerhedsparken ligger samtidig fuldstændig i tråd med den byggepolitiske  handlingsplan.”

 

Henriette Hall-Andersen. Programchef, BYG. Initiativtager og medlem af styregruppen

“Som erfaren betonmand, betonformand og har jeg på egen krop set og mærket konsekvenserne af et berigende, men også hårdt, arbejdsliv. Det ligger mig meget på sinde at de kommende generationer arbejder med personlige og tekniske værnemidler samt arbejder med ordentlig grej og oplæres i en kultur hvor der er fokus på optimering af processer og et ønske om at passe godt på hinanden.”

 

Per Esbensen, CG Jensen. Arbejdsmiljøkonsulent. Initiativtager og medlem af styregruppen

“Sikkerhedsparken udgør en rigtig god mulighed for at udføre en risikovurdering der kan afprøves i komplekse projekter på en fuldskala byggeplads. Det er en unik mulighed for koble mange dimensioner fra byggepladsen fra skrivebordsfase og ud i virkeligheden. Samtidig med kan det bruges til udvikling og afprøvning af teknisk hjælpemidler for at undgå arbejdsskader/nedslidning af medarbejdere  i byggebranchen på den lange bane.”

 

Janne Ravensholt, Tscherning. Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljøchef. initiativtager og medlem af styregruppen

“Som en af verdens førende producenter og leverandører indenfor forskallings– og stilladssystemer, ønsker vi arbejdet på byggepladsen så sikkert og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt som muligt. I Sikkerhedsparken kan brugerne under trygge forhold blive fortrolige med PERI´s systemer, således at opstilling og anvendelse på byggepladsen bliver effektiv uden at gå på kompromis med sikkerheden. Som leverandør får vi lejlighed til at møde brugeren og indgå i en dialog om mulige forbedringer for næste generation af vore produkter

 

Morten Brix, Adm. Dir. hos PERI Danmark som økonomisk har bidraget til de forberedende arbejder med at etablere Sikkerhedspark.dk

Det er genialt tænkt med en sikkerhedspark, hvor man i praksis kan prøve tingene af i virkelighedstro omgivelser.

 

Christina Trebbien, Arbejdsmiljøleder hos Christiansen og Essenbæk som økonomisk har bidraget til de forberedende arbejder med at etablere Sikkerhedspark.dk