Store bygherrer bakker op om Sikkerhedspark.dk


af Christian Wittrup

De overordnede rammer og strukturer for et godt arbejdsmiljø på en byggeplads og i driften af bygningen sættes af bygherren. Derfor er vi meget glade for at Bygherreforeningen og eksempelvis Vejdirektoratet, BaneDanmark, DTU Campus, Carlsberg Byen og Sjælsø Management bakker…

Sveriges Byggindustrier arbejder for Sikkerhedspark ved Stockholm


af Christian Wittrup

Arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen kender ikke til landegrænser, og dialog med andre internationale tiltag er naturligvis et fokusområde for Sikkerhedspark.dk. Vi har tidligt været i dialog med Svenske Byggindustrier da vi fra Finland hørte, at der også…

Møde med Beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen


af Christian Wittrup

Idet vi oplever en meget bred opbakning fra branchen (mere end 150 organisationer og firmaer har nu indgivet interessetilkendegivelse) for etableringen af Sikkerhedspark.dk, havde vi d. 27. juni et meget spændende møde med Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, samt vicedirektør for…

Møde med adm. direktør for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen


af Christian Wittrup

Initiativtagerne bag Sikkerhedspark.dk (NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti) ønsker at etablere Sikkerhedspark.dk efter at have besøgt en sikkerhedspark i Finland. Mere end 150 organisationer og firmaer bakker nu op om initiativet, deriblandt Dansk Byggeri som var den første…

Dialogen for tiden understøtter behov for Sikkerhedspark.dk


af Christian Wittrup

Det er naturligvis ikke en glædelig nyhed at der, igen, ikke er tydelige fremskridt indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed indenfor bygge- og anlægsbranchen. Der har for nyligt været 3 artikler om emnet, som understøttet behovet for etableringen af en Sikkerhedspark.dk. Artikel…

Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference


af Christian Wittrup

Sikkerhedspark.dk var glade for at være inviteret med til og op på talerstolen med indlæg ifbm. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference d. 16. – 17. marts på Fyn. Undertegnede samt Per Esbensen fra CG Jensen deltog fra Styregruppen, og vi havde utroligt…

Workshop omkring hvordan digitalisering understøtter indlæring


af Christian Wittrup

Fredag d. 10. februar afholdtes en meget lærerig og informativ workshop omkring hvorledes Sikkerhedsparken kan (og skal) indtænke de digitale hjælpemidler med formålet at understøtte og opløfte indlæringen omkring arbejdsmiljø og sikkerhed i den fysiske sikkerhedspark. Dialogen omkring BIM/VDC/VR/AR og simulatorer…

Ny hjemmeside for Sikkerhedsparken


af Christian Wittrup

I meget fint samarbejde med atriumWeb, er vi glade for at kunne lancere ny hjemmeside. På hjemmesiden vil vi løbende opdatere med de mest vigtige nyheder, introducere et nyhedsbrev, få udarbejdet en online registreringsværktøj til vores arrangementer, opdatere vores tidslinje…

Møde på Christiansborg og med Albertslund Kommune


af Christian Wittrup

Vi er meget glade for at være blevet inviteret ind på Christiansborg til en dialog om Sikkerhedsparken med Mattias Tesfaye (MF,Socialdemokratiet). Mattias er selv udlært murer, har arbejdet som ungdomskonsulent for 3F, og brænder for udvikling af kvaliteten på erhvervsuddannelserne.…

Forsikring og Pensions Arbejdsskadeforsikringsudvalg


af Christian Wittrup

Meget tidligt i opstarten af projektet om Sikkerhedsparken, har det været et kerneområde at se på emnet med samfundsøkonomiske briller. Forsikringsselskaberne er ’modtagere’ af bygge- og anlægsbranchen alt for mange ulykker og nedslidningsskader. Udover selskabernes mission og vision, så har…