Beskæftigelsesudvalget: Få flere direktører med på førersædet, tak


af Christian Wittrup

Signalerne var klare fra vores fremlæggelse i dag for det samlede Beskæftigelsesudvalg på Christiansborg i dag: Ja, vi ser den værdiskabende effekt som Sikkerhedsparken klart vil bringe. Ja, i dag foregår alt for meget via PowerPoint. Vi ser store fordele…

Eksisterende viden der understøtter etablering af Sikkerhedspark


af Christian Wittrup

Kære netværk og samarbejdspartnere Vi har i Styregruppen forsøgt at samle eksisterende viden som understøtter etablering af en Sikkerhedspark, her: Sikkerhedspark.dk, Understøttende Argumenter For Etablering, Nov2017 Initiativet er jo et yderst sjældent ‘bottom-up’ hvor initiativet kommer fra entreprenørerne og leverandørerne…

Inspirende dialog på Christiansborg med håndværker-udlærte Folketingspolitikere


af Christian Wittrup

Passion kan altid mærkes! For bygge- og anlægsbranchen og for de mennesker der begår sig i branchen. Flankeret af direktør for Sikkerhedspark.dk styregruppemedlem fra entreprenør CG Jensen, direktør Michael S. Larsen, afholdt undertegnede i dag meget givende møde med Folketingsmedlem…

Store bygherrer bakker op om Sikkerhedspark.dk


af Christian Wittrup

De overordnede rammer og strukturer for et godt arbejdsmiljø på en byggeplads og i driften af bygningen sættes af bygherren. Derfor er vi meget glade for at Bygherreforeningen og eksempelvis Vejdirektoratet, BaneDanmark, DTU Campus, Carlsberg Byen og Sjælsø Management bakker…

Sveriges Byggindustrier arbejder for Sikkerhedspark ved Stockholm


af Christian Wittrup

Arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen kender ikke til landegrænser, og dialog med andre internationale tiltag er naturligvis et fokusområde for Sikkerhedspark.dk. Vi har tidligt været i dialog med Svenske Byggindustrier da vi fra Finland hørte, at der også…

Møde med Beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen


af Christian Wittrup

Idet vi oplever en meget bred opbakning fra branchen (mere end 150 organisationer og firmaer har nu indgivet interessetilkendegivelse) for etableringen af Sikkerhedspark.dk, havde vi d. 27. juni et meget spændende møde med Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, samt vicedirektør for…

Møde med adm. direktør for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen


af Christian Wittrup

Initiativtagerne bag Sikkerhedspark.dk (NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti) ønsker at etablere Sikkerhedspark.dk efter at have besøgt en sikkerhedspark i Finland. Mere end 150 organisationer og firmaer bakker nu op om initiativet, deriblandt Dansk Byggeri som var den første…

Dialogen for tiden understøtter behov for Sikkerhedspark.dk


af Christian Wittrup

Det er naturligvis ikke en glædelig nyhed at der, igen, ikke er tydelige fremskridt indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed indenfor bygge- og anlægsbranchen. Der har for nyligt været 3 artikler om emnet, som understøttet behovet for etableringen af en Sikkerhedspark.dk. Artikel…

Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference


af Christian Wittrup

Sikkerhedspark.dk var glade for at være inviteret med til og op på talerstolen med indlæg ifbm. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference d. 16. – 17. marts på Fyn. Undertegnede samt Per Esbensen fra CG Jensen deltog fra Styregruppen, og vi havde utroligt…

Workshop omkring hvordan digitalisering understøtter indlæring


af Christian Wittrup

Fredag d. 10. februar afholdtes en meget lærerig og informativ workshop omkring hvorledes Sikkerhedsparken kan (og skal) indtænke de digitale hjælpemidler med formålet at understøtte og opløfte indlæringen omkring arbejdsmiljø og sikkerhed i den fysiske sikkerhedspark. Dialogen omkring BIM/VDC/VR/AR og simulatorer…