Værdi- og vedtægts-match med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar


af Christian Wittrup

Helt fra begyndelsen, har det været et fokuspunkt at Sikkerhedspark ikke skal styres af en brancheforening, og dermed introducere uhensigtsmæssige ‘politiske’ agendaer, og risiko for at nytænkende initiativer og innovation kompliceres unødigt. Selvfølgelig er accept, sam-koordinering vidensdeling med alle relevante…

En bestyrelse er ved at tage form ..


af Christian Wittrup

Et kerne-element for Sikkerhedspark.dk er at præsentere en stærk og divers bestyrelse på tværs af byggebranchen, når der indkaldes til stiftende generalforsamling i efteråret 2018. Det er først ved generalforsamling at medlemmer kan stemme på og vælge bestyrelsesmedlemmer, men et…

Byens Netværk og Byggesocietetet


af Christian Wittrup

Som de 2 nok mest vigtige netværks-fora i byggebranchen, så udgør Byens Netværk og Byggesocietet en meget vigtig platform for branchen hvad angår vidensdeling. Det er dermed med glæde at Byens Netværk bakker op bag initiativet, og at Byggesocietet er…

Endnu flere bakker op .. også allerede for en evt. park nr. 2 i det jyske


af Christian Wittrup

Kære alle Det er med glæde at vi kan informere om at følgende nu også bakker op bag initiativet: Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Århus Universitet, Cubic Group, Willis Towers Watson, DOKA, SWECO, Danske Byggeøkonomer, Femern Sund & Bælt, BaneDanmark, Vejdirektoratet, Carlsberg-Byen,…

Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference – tak for snakkene


af Christian Wittrup

Ligesom sidste år, var Sikkerhedspark.dk glade for at Mette Møller Nielsen og hendes kollegaer i Dansk Byggeri inviterede os med til Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference. Tak. Godt at se mange af de hårdtarbejdende mennesker der hver dag forsøger at gøre en…

Der arbejdes på indkaldelse til stiftende generalforsamling juni 2018


af Christian Wittrup

Kære interessent for initiativet Sikkerhedspark.dk Vi er glade for at vi nu har haft så mange spændende 1-1 møder, worskhops, forventningsafstemninger, dialog med advokater om juridisk setup, at vi nu kan oplyse, at vi arbejder på i nærmeste fremtid at…

Høring i Landstinget på Christiansborg – sød musik for Sikkerhedspark.dk


af Christian Wittrup

En af de mange interessenter som bakker initiativet Sikkerhedspark.dk, et større pensionsselskab, havde været så betænksomme at sørge for at undertegnede blev skrevet på invitationslisten til høring i Landstinget på Christiansborg d. 11. januar. Omkring 200 personer var samlet til…

Beskæftigelsesudvalget: Få flere direktører med på førersædet, tak


af Christian Wittrup

Signalerne var klare fra vores fremlæggelse i dag for det samlede Beskæftigelsesudvalg på Christiansborg i dag: Ja, vi ser den værdiskabende effekt som Sikkerhedsparken klart vil bringe. Ja, i dag foregår alt for meget via PowerPoint. Vi ser store fordele…

Eksisterende viden der understøtter etablering af Sikkerhedspark


af Christian Wittrup

Kære netværk og samarbejdspartnere Vi har i Styregruppen forsøgt at samle eksisterende viden som understøtter etablering af en Sikkerhedspark, her: Sikkerhedspark.dk, Understøttende Argumenter For Etablering, Nov2017 Initiativet er jo et yderst sjældent ‘bottom-up’ hvor initiativet kommer fra entreprenørerne og leverandørerne…

Inspirende dialog på Christiansborg med håndværker-udlærte Folketingspolitikere


af Christian Wittrup

Passion kan altid mærkes! For bygge- og anlægsbranchen og for de mennesker der begår sig i branchen. Flankeret af direktør for Sikkerhedspark.dk styregruppemedlem fra entreprenør CG Jensen, direktør Michael S. Larsen, afholdt undertegnede i dag meget givende møde med Folketingsmedlem…