af Christian Wittrup

Signalerne var klare fra vores fremlæggelse i dag for det samlede Beskæftigelsesudvalg på Christiansborg i dag:

  • Ja, vi ser den værdiskabende effekt som Sikkerhedsparken klart vil bringe.
  • Ja, i dag foregår alt for meget via PowerPoint. Vi ser store fordele i at have et ‘glatbane-anlæg’ indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed.
  • Ja, al for megen arbejdsmiljø-arbejde udføres i dag af firmaerne fordi ‘de skal’, og ikke fordi ‘de vil’, idet vi som branche har været for dårlige til at illustrere værdiskabelsen for den enkelte virksomhed.
  • Ja, vi mangler et sted at lære mere af de ulykker der desværre sker i dag
  • Ja, etableringsomkostning på 45 mio. DKK er et mindre beløb i den store sammenhæng.
  • Ja, Jeres tiltag er et super supplement til de eksisterende tiltag, som også vil gøre de andre tiltag stærkere, da I tilbyder noget de mangler.
  • Ja, hoteller og konferencecentre er ikke oplagte valg for arbejdsmiljø-træninger – det er en fuldskala byggeplads indrettet eksakt til formålet

Men … husk:

  • For politikere og for fonde, der betyder selvfinansiering rigtig meget.

Derfor

  • Overbevis flere direktører ude hos bygherrerne, hos de projekterende, hos entreprenørerne, hos leverandørerne at de skal skynde sig at give en symbolsk donation på eks. 20.000 DKK – 100.000 DKK, og vis at I står sammen
  • Det er super flot at I nu via 13 modige virksomheder har rejst 1.2 mio. DKK på denne måde … men tryk flere på maven .. Kan I vise os politikere og fonde lidt mere selvfinansiering .. så står I rigtigt stærkt

Kære direktør: På vegne af de firmaer der allerede har doneret et(fradragsberettiget) beløb til et initiativ som er til gavn for hele bygge- og anlægsbranchen. Hav modet og lysten til at hjælpe os på vej med en symbolsk donation. Det betyder noget!

Med venlig hilsen, og pva. af Styregruppen

Christian Wittrup, ekstern tovholder

Wital ApS, t: 24908010, cw@wital.dk