af Christian Wittrup

Kære netværk og samarbejdspartnere

Vi har i Styregruppen forsøgt at samle eksisterende viden som understøtter etablering af en Sikkerhedspark, her: Sikkerhedspark.dk, Understøttende Argumenter For Etablering, Nov2017

Initiativet er jo et yderst sjældent ‘bottom-up’ hvor initiativet kommer fra entreprenørerne og leverandørerne selv. Dermed er Styregruppen ikke ‘eksperter’ og velbevandrede i det eksisterende materiale indenfor forskningsområdet der dækker arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen.

Vi har nu samlet en masse viden. En masse viden som vi håber kan skabe gavn for dig som direktør, HR-direktør, økonomi-direktør, arbejdsmiljø-ansvarlig eller x, y, z.

Vi håber meget at netop du vil kigge materialet igennem, og på info@sikkerhedspark.dk og tlf: 24 90 80 10 gøre opmærksom på vigtig viden som vi ikke har med her.

På vegne af Styregruppen

Ekstern tovholder,

Christian Wittrup

Wital Aps, e: cw@wital.dk, t: 24908010