af Christian Wittrup

Kære alle

Det er med glæde at vi kan informere om at følgende nu også bakker op bag initiativet:

Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Århus Universitet, Cubic Group, Willis Towers Watson, DOKA, SWECO, Danske Byggeøkonomer, Femern Sund & Bælt, BaneDanmark, Vejdirektoratet, Carlsberg-Byen, AB Clausen Rådg. Ing., HOFOR, Glarmesterlauget, EUC Syd, Byggeriets Evaluerings Center, KANT Arkitekter, ERIK Arkitekter, Dansk Tegl, Danske Kloakmestre, Gaihede Rådg. Ing. ….

… og Horsens Kommune. Se den samlede liste med interessetilkendegivelser her

Det har hele tiden visionen, og er med på Tidslinjen for Sikkerhedspark.dk, at vi påtænker en søster-park imellem Århus og Trekantsområdet. Horsens Kommune synes rigtigt godt om initiativet, og vi er glade for deres støtte! 

På vegne af Styregruppen

Christian Wittrup

Ekstern tovholder for Sikkerhedspark.dk

e: cw@wital.dk, t: 2490 8010