af Christian Wittrup

Initiativtagerne bag Sikkerhedspark.dk (NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti) ønsker at etablere Sikkerhedspark.dk efter at have besøgt en sikkerhedspark i Finland. Mere end 150 organisationer og firmaer bakker nu op om initiativet, deriblandt Dansk Byggeri som var den første organisation som initiativtagerne rettede kontakt til.

Den brede opbakning til initiativet har ledt til at initiativtagerne skal mødes med Beskæftigelsesministeren d. 27. juni. Der blev derfor arrangeret et møde d. 22. juni med Adm. direktør for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen samt Direktør Peter Stenholm, med formålet at give kort status .. men vigtigst af alt, sikrer at der foretages løbende forventningsafstemning med Dansk Byggeri, og dialog omkring muligheder, barrierer, mulige synergi-effekter samt uafklarede spørgsmål.

Der arbejdes nu på workshop, forventeligt medio til ultimo august 2017 sammen med Dansk Byggeri.

Med tak til Lars Storr-Hansen samt Peter Stenholm for deres tid.

På vegne af NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti

Ekstern tovholder for Sikkerhedspark.dk, Christian Wittrup, t: 24 90 80 10