af Christian Wittrup

Idet vi oplever en meget bred opbakning fra branchen (mere end 150 organisationer og firmaer har nu indgivet interessetilkendegivelse) for etableringen af Sikkerhedspark.dk, havde vi d. 27. juni et meget spændende møde med Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, samt vicedirektør for Arbejdstilsynet, Nanna Møller.

Fra initiativtagergruppen, deltog Martin Manthorpe, NCC, Henriette Hall-Andersen, KEA samt ekstern tovholder for Sikkerhedspark.dk, Christian Wittrup, Wital.

Ved mødet udtrykte ministeren stor interesse for projektet. Parterne var enige om at Danmark og bygge- og anlægsbranchen vil drage fordel af at initiativet kommer til at se dagens lys.

Bygge- og anlægsbranchen har brug for at tænke nyt. Statens omkostninger til sygedagpenge, skattetab og sundhedsydelser og for arbejdsulykker pr. årsværk i 10 branchegrupper (i 2016 kr.) for ulykker sket i 2011, viser at med en omkostning på 871 kr. pr. årsværk, så er bygge- og anlægsbranchen den mest omkostningstunge for samfundet. Omkostningerne falder i 3 grupper: 1) Sygedagpenge, 2) Skattetab samt 3) Sundhedsydelser.

Kilder: Statens samlede omkostninger ved arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 i disse tre rapporter fra AT: link, link og link.

Vi takker for ministeren og Arbejdstilsynets tid.

På vegne af NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti

Ekstern tovholder, Christian Wittrup, t: 24 90 80 10