af Christian Wittrup

De overordnede rammer og strukturer for et godt arbejdsmiljø på en byggeplads og i driften af bygningen sættes af bygherren.

Derfor er vi meget glade for at Bygherreforeningen og eksempelvis Vejdirektoratet, BaneDanmark, DTU Campus, Carlsberg Byen og Sjælsø Management bakker op om initiativet Sikkerhedspark.dk.

Vi glæder os til at deltage i arrangementet hos Byggeriets Samfundsansvar i Århus d. 13. september for yderligere dialog med bygherrer og deres ansvar indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed, se her

Vi håber at endnu flere bygherrer vil bakke op om initiativet, så vi kan fortsætte den gode dialog vi har med de relevante politiske og brancheorganisatoriske spillere indenfor bygge- og anlægsbranchen.

På vegne af NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti … og alle der bakker op, se her

Ekstern tovholder for Sikkerhedspark.dk, Christian Wittrup, t: 24 90 80 10