af Christian Wittrup

Arbejdsmiljø og sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen kender ikke til landegrænser, og dialog med andre internationale tiltag er naturligvis et fokusområde for Sikkerhedspark.dk.

Vi har tidligt været i dialog med Svenske Byggindustrier da vi fra Finland hørte, at der også i Stockholm var initiativ i gang for etablering af en Sikkerhedspark.

I følge Berndt Jonsson er Danmark (Sikkerhedspark.dk) dog noget længere fremme med planerne end Sverige, men de sætter stor pris på dialogen med os, og at vi åbent deler vores tanker, planer og fremskridt.

I Sverige har man netop igangsat proces for hvordan det kan/skal finansieres, og udbedt Hans Hedberg fra Onsiteus.se til at drive denne proces.

De internationale aspekter for Sikkerhedspark.dk er desuden blevet bekræftet i vores dialog med parter som Metroselskabet, Copenhagen Metro Team, Sund & Bælt, Vejdirektoratet, BaneDanmark og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På vegne af NCC, CG Jensen, Tscherning, KEA samt Hilti

Ekstern tovholder for Sikkerhedspark.dk, Christian Wittrup, t: 24 90 80 10