Styregruppen ønsker først at dette er live på hjemmeside når stiftende generalforsamling har været afholdt. Kontakt os ved spørgsmål. Helt kort kan nævnes at der opereres med års-medlemskab baseret på størrelse og type af organisation / firma. Dertil indregnes indtægter fra ikke-medlemmer, fra associerede medlemmer som har afledte positive effekter ved en Sikkerhedspark, fra fonde og va strategiske samarbejdsaftaler. Parken skal i sig selv ikke være overskudsskabende, men blot generere nok overskud så en løbende opdatering og udvikling af parken er mulig.