Styregruppen ønsker først at dette er live på hjemmeside når stiftende generalforsamling har været afholdt. Kontakt os ved spørgsmål. Helt kort kan nævnes at der opereres med et anlægsprojekt, inkl. byggegrund, på ~ 40 millioner dkk. Udover den fysiske byggeplads samt undervisningslokaler og showrooms, så er der også afsat midler til virtuelt Lab Room.