Styregruppen ønsker først at dette er live på hjemmeside når stiftende generalforsamling har været afholdt. Kontakt os ved spørgsmål. Helt kort kan nævnes at der udover styregruppens og kollegaers tid, på nuværende tidspunkt er rejst godt 500.000 dkk til at løbe projektet i gang med hensyn til forretningsplan, kommunikationsplan, 1:1 møder, infomøder, workshops, fotograf, hjemmeside mm.