Initiativet Sikkerhedspark.dk er et initiativ der kommer nedefra i branchen, der ser en idé i at supplere de mange stærke indsatser indenfor området. Med Danmarks bedste fysiske og virtuelle facilitet for træning, vidensdeling og udvikling indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed, ønsker vi at uddannelsesinstitutioner, firmaer, kursusudbydere, organisationer og foreninger får de optimale rammer for at sikre forankring af læring.

Parterne bag initiativet har ikke – som hvis initiativet blev drevet af en brancheorganisation – en eller flere personer på lønningslisten hvis primære fokus er Sikkerhedspark.dk. Følgelig er ekstern part ansat 2 dage om ugen til at drive initiativet fremad. Det skal vi betale for. Dertil kommer omkostninger til hjemmeside, printet materialer, grafiker, advokater, fotograf, indledende projektering, visualisering, udbud, afholdelse af workshops mm.

Endelig, så er PR-arbejder og fondsansøgningsarbejdet meget tidskrævende og bekosteligt.

Vi estimerer at have brug for i alt 3 mio. dkk til forarbejder hvor vi pr. februar 2018 har rejst 1.2 mio. dkk til dette.

 

Vi synes også at du/I skal give en hjælpende hånd – læs meget gerne denne nyhed.

Vi ønsker at takke følgende for deres donationer: Forsikring & Pension, NCC, CG Jensen, Tscherning, Hilti, KEA, Aarsleff, Konstruktørforeningen, MOE, Dansk Byggeri Nedrivningssektionen, PERI, Kemp & Lauritzen, J. Jensen, Unicon, H+H og Skou Gruppen.

Vil du (fradragsberettiget) donere, så:

Ser vi meget gerne at I ’reklamerer’ med det på Jeres firma LinkedIn side og/eller Intranet og sige at I økonomisk støtter op – vi sender gerne materiale til Jer. Vi lægger også på vores hjemmeside. Dog ikke med beløbs-nævnelse.

Må I meget gerne sende et godt billede af relevant person sammen med en kort udtalelse om hvorfor I synes det er en god idé for branchen. Så vil vi addere det til ruller-banneret på hjemmesidens forside, www.sikkerhedspark.dk

I er ligeledes meget velkommen til at dele og eller like de opslag der løbende kommer på Sikkerhedspark.dk

Christian Wittrup