En byggeplads med alle nødvendige faciliteter, let adgang og fleksible setups for state-of-the art produkter, IT-teknologier samt processer.

Stedet hvor alle parter kan få en helhedsforståelse for en byggeplads og dermed indtænke arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Her skal trænes, vidensdeles, simuleres og proces- og produktudvikles på tværs af fagligheder.

Hvorfor

Først og fremmest fordi vi alle i branchen ønsker at passe godt på hinanden og komme sikkert hjem til vores kære. Dernæst er der en stor samfundsøkonomisk gevinst ved at forebygge ulykker, og i særdeleshed de mange nedslidningsskader. Vi er passionerede omkring bygge- og anlægsbranchen og ønsker ikke at nedslidning skal være årsag til (for) tidlig pension.

Hvad

Et ’udvidet klasselokale’  hvor alle branchens aktører kan bidrage og mødes på tværs af rolle og fagdisciplin. Sikkerhedsparken kan anvendes af medlemmer og ikke-medlemmer til at forbedre eksisterende kurser og undervisningsforløb på uddannelses- og forskningsinstitutioner, hos organisationerne og virksomhedernes egne onboarding- og kompetencetræningsprogrammer. Leverandører kan samtidig fremvise deres nyeste innovationer i virkelighedstro rammer hvor alle besøgende opnår en helhedsforståelse for en byggeplads, og få direkte feedback fra markedet og dermed accelerere deres udvikling til gavn for os alle. Det virtuelle setup skal først og fremmest øge indlæringen, men også muliggøre dialog om arbejdsmiljø i driftsfasen og bruges til simulering/læring af eks. dødsulykker. Læs mere i denne pdf og kontakt meget gerne Sikkerhedsparken

Hvordan

Der etableres en erhvervsdrivende forening, hvor medlems- og kontingentstruktur falder på plads. Fondsansøgninger pågår. I løbende dialog med centrale interessenter i branchen, indgås der strategiske samarbejdsaftaler, og der indsamles input til projekteringen af parken. Den fysiske park vil suppleres med gennemtænkt ibrugtagen af digitale hjælpemidler, robotteknologi og anden innovation fra leverandørerne. Der pågår dialog med eksperter indenfor indlæringspædagogik. Emner med synergieffekt, eksempelvis genbrug af byggematerialer og bæredygtighed, vil være med i projektering og den fremtidige brug af parken, men fokus er arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hvor og hvornår

Vi tilstræber en åbning i 2019 afhængig af hastigheden hvormed vi lykkedes med at rejse midler til etableringen. Der påtænkes at Sikkerhedsparken placeres i Storkøbenhavn nær motorvej, den nye letbane og let adgang til anden offentlig transport. Visionen er også at arbejde for en søsterpark i det jyske. Her skal bemærkes at de digitale hjælpemidler snarligt vil muliggøre besøg i og brug af parkens mange virkemidler fra andre lokationer. Vi er dog overbevist om at en fysisk facilitet er helt afgørende for sikre en reel adfærdsændring.