Initiativtagere og medlem af styregruppen

Styregruppen består i dag af Kåre Christensen (NCC), Per Esbensen (CG Jensen), Janne Ravensholt (Tscherning), Carsten Vissing (Hilti), Henriette Hall-Andersen (KEA) samt ekstern tovholder: Christian Wittrup (Wital).

Så snart at den erhvervsdrivende forening er stiftet vil der dannes en bestyrelse med repræsentanter fra forskellige parter i bygge- og anlægsbranchen, og styregruppen vil – i dens nuværende form – forventeligt skulle fases ud i løbet af 2018.